På kontrollpanelet finnes alle tilgjengelige valg for oppsett av systemet.Merk: Kontrollpanelet er kun tilgjengelig for systemadministratorer.